طرح های تخفیفی و تشویقی

در کلینیک گهربد همواره در فکر رفاه حال شما مراجعین گرامی و بزرگوار هستیم و به همین منظور طرح های تشویقی مختلفی را تصویب و اجرا می نماییم .

  1. تخفیف روز تولد : چنانچه تا یک هفته پس از تاریخ تولد خود جهت انجام خدمات به کلینیک گهربد مراجعه نمایید از ۱۰% تخفیف ویژه روز تولد برخوردار خواهید بود ( در هنگام مراجعه ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد).
  2. طرح سپاس : در این طرح هر بار که مراجعه نمایید با توجه به سقف هزینه انجام شده از امتیاز مشخصی برخوردار خواهید شد که می توانید از اعتبار تخصیص داده شده هنگام مراجعه در نوبت های بعدی استفاده نمایید .

  3. طرح و جشنواره های کوتاه مدت : در طول ایام سال با توجه به مناسبت های موجود طرح های تشویقی کوتاه مدتی برای شما عزیزان اجرا می گردد که جهت اطلاع از آن ها می توانید به عضویت شبکه های اجتماعی کلینیک گهربد در آیید .