مشخصات فردی پزشک

  • نام:‌ زهرة
  • نام خانوادگی:‌ سیدي
  • نوع تخصص:‌ الشعر و الجلد
  • سابقه طبابت:‌

جدول ساعات حضور

شنبه ۱ شنبه ۲ شنبه ۳ شنبه ۴ شنبه ۵ شنبه جمعه

فرم پرسش از پزشک

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر سوالات خود را برای پزشک مورد نظر ارسال کنید.