واحد IPD

بخش بیماران بین الملل مرکز تخصصی پوست و مو گهربد خدمات زیبایی را برای مراجعین فراهم می کند که از کشور خودشان به منظور کسب خدمات مذکور مسافرت کرده اند. تیم IPD تاریخچه پزشکی مراجعین را کسب می کند و پس از یک بازبینی کامل و انجام آزمایشات تشخیصی مرتبط خدمت مورد نیاز را تعیین می کند. شما می توانید برای درخواست و پیگیری نیازهای زیبایی و درمانی خود و قیمت تخمینی درمان پیشنهادی از طریق ایمیل (clinicgoharbod@gmail.com) با ما در ارتباط باشید. این مرکز مترجم زبان های عربی و انگلیسی که بیمار می تواند با مترجمین تماس گرفته وبا این افراد که به زبان غالب بیمارن مسلط هستند ارتباط برقرار کند و ما به پیشنهادات مراجعین و خانواده ها در کوتاهترین زمان پاسخ می دهیم. خدمات تخصصی و فوق تخصصی را با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی در رشته پوست و مو فراهم می کنیم. ما منتظر خدمت به شما هستیم لطفا برای هر اطلاعاتی از طریق راههای تماس زیر با ما تماس بگیرید. تیم IPD هر قرار ملاقات پزشکی مراجعه کننده شامل مشاوره و پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و هرگونه قرار ملاقات دیگر مورد نیاز را فراهم می کند وهمچنین با پزشک مراجعه کننده در کشورش همکاری می کنیم تا دستورالعمل های ترخیص و همچنین برنامه درمانی پس از اقدامات زیبایی را کنترل و پیگیری نماییم.

  • کارشناسان IPD :

بخشی از شرح وظایف : استقبال از بیمار بین الملل، انجام فرایند پذیرش بیمار، همراهی بیمار تمام مراحل

  • پزشکان عمومی IPD :

بخشی از شرح وظایف : ویزیت بیمار بین الملل، شرح حقوق بیمار، IHR تکمیل فرم

  • پرستاران IPD :

بخشی از شرح وظایف : شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت بیمار بین الملل، ثبت کلیه اقدامات انجام شده، شرح حقوق بیمار، آرایه آموزش های لازم هنگام ترخیص