ویزیت اینترنتی کاشت مو

  نام شما (ضروری):

  آدرس پست الکترونیکی شما (ضروری):

  کشور محل سکونت:

  تلفن تماس ( ضروری) :

  جنسیت:

  سابقه فامیلی ریزش مو:

  نوع مو:

  سن:

  سن شروع ریزش مو:

  رنگ مو:

  سابقه بیماری (دیابت، فشار خون و ...):

  سابقه مشکلات مرتبط با جراحی (تشکیل کلوئید یا گوشت اضافی، خونریزی و ...):

  سابقه جراحی پیوند مو در گذشته:

  داروهایی که تاکنون مصرف نموده اید:

  Minoxidil (Rogaine )Finasteride (Propecia )
  داروی دیگر:

  لطفا براساس عکس های موجود الگوی ریزش موی خود را مشخص کنید

  الگوی ریزش موی آقایان:

  با کلینیک ما چگونه آشنا شده اید؟:

  انتظار شما از نتیجه درمان چیست؟ (لطفا میزان انتظار خود را به درصد هم مشخص کنید) :

  لطفاً جهت ارزیابی بهتر عکسهای ذیل را بارگذاری نمایید!

  قسمت بالایی سر:

  قسمت چپ سر:

  قسمت راست سر:

  قسمت پشت سر:

  خط رویش مو در جلوی سر:

  توضیحات خود را اضافه نمایید (اختیاری):