مشخصات فردی پزشک

  • نام:‌ دکتر الهام
  • نام خانوادگی:‌ بهنام فر
  • نوع تخصص:‌ پزشک زیبایی
  • سابقه طبابت:‌

جدول ساعات حضور

شنبه ۱ شنبه ۲ شنبه ۳ شنبه ۴ شنبه ۵ شنبه جمعه
9:30-12:30 ، 17-20:30 9:30-12:30 ، 17-20:30 9:30-12:30 ، 17-20:30 9:30-12:30 ، 17-20:30 9:30-12:30 ، 17-20:30 9:30-12:30 ، 17-20:30

فرم پرسش از پزشک

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر سوالات خود را برای پزشک مورد نظر ارسال کنید.