مشخصات فردی پزشک

  • نام:‌ دکتر الهه
  • نام خانوادگی:‌ نخعی
  • نوع تخصص:‌ پزشک زیبایی
  • سابقه طبابت:‌

جدول ساعات حضور

شنبه ۱ شنبه ۲ شنبه ۳ شنبه ۴ شنبه ۵ شنبه جمعه
9 - 14 9 - 14 9 - 14 9 - 14 9 - 14 16 - 20 9 تا 14

فرم پرسش از پزشک

شما میتوانید با تکمیل فرم زیر سوالات خود را برای پزشک مورد نظر ارسال کنید.